VI ÄR INTE STÖRST I BRANSCHEN

MEN VI HAR SVERIGES NÖJDASTE KUNDER!

VI ÄR INTE STÖRST I BRANSCHEN

MEN VI HAR SVERIGES NÖJDASTE KUNDER!

VÄLKOMMEN TILL WH BOLAGEN

WH Bolagen, med 100 medarbetare, är unikt i sitt slag genom att erbjuda fem olika hantverkstjänster under samma tak. Våra snickare, målare, golvläggare, elektriker och rörläggare utför om-, till, och nybyggnationer med gedigen erfarenhet och kompetens som gynnar kunden. 

Utmärkande är det engagemang och den yrkesstolthet som genomsyrar vår organisation och alla våra medarbetare. Tillsammans med den goda gemenskapen som finns hos våra medarbetare, kan vi samverka sinsemellan och med kund på ett bättre sätt än många av våra konkurrenter.

Personalen är vår viktigaste resurs och utan allas gemensamma engagemang i WH-koncernen hade vi inte varit där vi är idag. Ständiga förbättringar menar vi är nyckeln till vårt framgångsrika personalarbete. De senaste åren har WH gjort en betydande kulturresa där vi 2018 blev certifierade som ett Great Place To Work, hela 93% av personalen anser att WH är en mycket bra arbetsplats. Detta är vi otroligt stolta över!

All personal tog gemensamt fram de värdeord som genomsyrar vår kultur – Engagemang, kompetens och gemenskap. Internt kallar vi de för EKG och det är efter dessa ord vi utvecklar våra interna talanger samt rekryterar in ny kompetens i vår verksamhet. Alla ledare och medarbetare har dessutom egna individuella beteendemål som ligger i linje med våra långsiktiga mål. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart ledarskap menar vi är oerhört viktigt för att behålla och attrahera talanger.  Därför är all vår personal med i vårt program för involvering och delaktighet som berör våra långsiktiga mål. Läs mer om våra beteendenormer, långsiktiga mål och personalarbete under WORK HAPPY.

Vill du göra karriär på WH Bolagen?
Hos oss möter du unika utmaningar
och utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om våra lediga jobb här

August Barks gata 30A 421 32 Västra Frölunda

031-49 24 19

Info@whbolagen.se