AFFÄRSIDÈ & VISION

Vision
Med hjälp av våra värderingar ”Engagemang, Kompetens och Gemenskap” ska våra kunder inte finna det nödvändigt att anlita någon annan än oss.

Affärsidé
Ett serviceinriktat arbetssätt som ger enkelhet och trygghet för kunden.

Vårt koncept:
Bara ett telefonsamtal bort finns 100 hantverkare från WH Bolagen. Våra snickare, målare, golvläggare, elektriker och rörläggare står beredda att genomföra dina idéer inom alla områden. Oavsett om det handlar om nybyggnation, tillbyggnad eller renovering så har vi kompetensen och erfarenheten. Fem självständiga enheter erbjuder tjänster tillsammans eller var och en för sig.

Vi tänker så här:
Engagemang
Hos oss har du en och samma kontaktperson som koordinerar och samordnar allt från idé till färdigställande. Du behöver aldrig bekymra dig för att tider och kalkyler håller. Du kommer att märka av det engagemang som genomsyrar vår organisation i detaljer och yrkesstolthet hos alla våra medarbetare.

Kompetens
Med överblick och samlad kompetens är vi en stor tillgång när ditt projekt ska genomföras. Våra hundra medarbetare äger en kunskap och tradition som sträcker sig från början av förra seklet till den allra senaste tekniken. Arbetet vi utför är väl genomfört och certifierat enligt alla bransch normer. Vi mäter och gör uppföljning på såväl vår operativa som vår beteendemässiga kompetens. Den operativa mäts via ISO standarderna 9001, 14001 samt 18001. Den beteendemässiga via SIQ,s grundläggande värderingar. Kompetens ger trygghet för dig.

Gemenskap
Den goda gemenskap som finns i WH Bolagen gör att vi kan bemöta alla kunders olika önskemål. Det innebär att våra olika bolag kan samverka sinsemellan på ett enklare sätt än de flesta av våra konkurrenter.