TURION

TURIONHUSET

Projekt: Turionhuset

År: 2017-2020

Uppdragsgivare: Wallenstam

Omfattning: 6400 m2

Vi har under åren 2017 till 2020 utfört ett flertal lokalanpassningar i Turionhuset. Renoveringarna omfattar allt från byggnation av ny restaurang till nya lokaler för många spännande hyresgäster. Att få vara den byggentreprenör som fick göra resan med denna fastighet har varit både utmanande och inspirerande.