WÄSTERLÄKARNA

WÄSTERLÄKARNA

Projekt: Wästerläkarna

År: 2019

Uppdragsgivare: Fastighets AB Regio

Omfattning: 600m2

Ombyggnad av gamla lokaler där Wästerläkarna fick nya patientrum, lokaler och receptioner.