WORK HAPPY

WORK HAPPY

Personalen är vår viktigaste resurs och utan allas gemensamma engagemang i WH-koncernen hade vi inte varit där vi är idag. Ständiga förbättringar menar vi är nyckeln till vårt framgångsrika personalarbete. De senaste åren har WH gjort en betydande kulturresa där vi 2018, 2019 och 2020 blev certifierade som ett Great Place To Work, hela 95% av personalen anser att WH är en mycket bra arbetsplats. 

2021 hamnade vi på topp 25-listan över Sveriges bästa arbetsplatser utöver certifiering, något vi är väldigt stolta över!Andra punkter vi gärna stolt visar upp är:–          Här kan jag vara mig själv 100%

–          Det är roligt att arbeta här 100%

–          Jag kan rekommendera min arbetsgivare till andra 100%

–          Jag kan rekommendera våra produkter och tjänster 100%

–          Jag är stolt över det vi åstadkommer här 100%


INVOLVERING & DELAKTIGHET

Att vara en attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart ledarskap menar vi är oerhört viktigt för att behålla och attrahera talanger.  Därför är all vår personal med i vårt program för involvering och delaktighet som berör våra långsiktiga mål. Alla anställda närvarar vid ett tillfälle per år och diskuterar ämnen som hur vi fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare, hur vi skapar god lönsamhet, hur vi bibehåller ett hållbart ledarskap, hur vi skapar ett starkt varumärke samt arbetsmiljö i form av säkra arbetsplatser. Är du intresserad av att höra mer eller vill fortsätta din karriär hos oss på WH Bolagen, kontakta HR. Läs mer under Karriär.

EKG-processen

All personal tog gemensamt fram de värdeord som genomsyrar vår kultur – Engagemang, kompetens och gemenskap. Internt kallar vi de för EKG och det är efter dessa ord vi utvecklar våra interna talanger samt rekryterar in ny kompetens i vår verksamhet. Alla ledare och medarbetare har dessutom egna individuella beteendemål som ligger i linje med våra långsiktiga mål. Våra beteendenormer handlar om hur vi ska vara själva samt mot varandra. Vi lever efter devisen ”Vi är varandras arbetsmiljö” och normerna hjälper oss i vardagen samt i det långsiktiga arbetet.

ENGAGEMANG

– Självreflektion och självinsikt
– Alla ska bidra och vilja lösa problem
– Öppenhet
–  Ärlig och rak kommunikation

KOMPETENS

– Service och kvalitetsansvarstagande
– Yrkeskompetens

– Noggrannhet och struktur
– Våga be om hjälp

GEMENSKAP

– Respekt och ödmjukhet
– Positivt bemötande
– Glädje humor och skratt